Julia

Julia
Julia badat i Bysjön. Pappa saknar dig.

torsdag 8 november 2012

Vårdnadstvisternas Sverige; gästskribent Jenny Hermansson

Min Facebookvän Jenny har skrivit följande text som statusuppdatering på sin sida. Jag frågade henne om jag fick lägga in texten på bloggen - och det fick jag. Jenny bidrar härmed som gästskribent. Tack Jenny!
Jenny kommer också att bli engagerad som medlem i Mans- & Familjejouren. Du som läser Jenny text - bli medlem Du också, om Du inte redan är det.  Texten är under strecket...
--------------------------------------------------------------------------------

Denna text är skriven på av mig, på frihand.
Orden får aldrig tystna!
Kampen får aldrig upphöra!
Får se hur många som orkar läsa igenom det jag skrivit.


Vårdnadstvisternas Sverige.

10% av alla skilsmässor och separationer går fel.
Någon av föräldrarna, ofta mamman, utvecklar en besatthet över att barnen bara ska vara med den föräldern. Detta sjuka ägandebegär och vilja att straffa den andre partern vet ofta inga gränser alls.

Nu går vi mot jul.
Ingen förälder ska behöva föreställa sig att fira en högtid utan sina barn, allra minst jul.
Ändå är detta verkligheten för många (främst pappor) idag.
Vad är det för mening att ha jul, att fira jul, om vi inte får vara med våra barn?
Barnen som är det mest älskade i våra liv, det finaste vi har.
Vad ska man göra med denna högtid?
Ska man bara strunta i alltihop?

Ständigt är tankarna på och saknaden efter våra barn där.
Överallt, följer oss varenda vaken timme och håller oss vakna om nätterna.
Att berövas våra barn är det grymmaste vi kan vara med om.
Det ofattbara, det som bara aldrig får hända, är idag verklighet för många pappor.

Och antalet barn som blir utan en förälder, halva sig själv, bara ökar och ökar.
Konskevenserna av detta möter vi i framtiden.

Myndigheterna tiger, samhället tiger, vänner vet kanske inte ens vad dom ska säga.
Försöker vi med lagens rätt så är det plötsligt moderns rätt.
Varför har den ena föräldern mer sanning i sina ord, enligt det lag och rättsystem som vi trodde att vi kunde lita på? De instanser vi trodde skulle stå bakom oss om vi en dag behövde dem. De sviker.

Papporna känner dessutom ofta skuld, kan felet vara deras ändå?
Bra pappor, som älskar sina barn över allting annat i livet, står och känner skuld.
Hur kunde det bli såhär?
Varför får jag inte ha mina barn?

Och nu kommer julen.
Och hjärtan gråter i tystnad.
Pappor gråter, barn gråter, nya partners gråter.
Hur gör man med julklappar?
Tänk om det man skickar aldrig når barnen?
Hur vet man att det gör det?

Om man bara fick höra deras röst på telefon, men hade man ringt hade man mötts av ett "H*n vill inte prata med dig".
Om människan man en gång höll om ens lyfter på luren.

För som om det inte vore nog med det man fått gå igenom, att förlora den man älskat, och kanske fortfarande älskar, så mycket.
Den man valde att bli pappa tillsammans med.
Man ville ha barnen ihop, väntade barnen ihop, man uppfostrade och älskade dem ihop.
Man investerade år, kärlek, tid och delar av sitt liv i den personen som man aldrig får tillbaka. Den människan var ens trygghet och den man såg sig leva hela sitt liv tillsammans med.
Man var ett par, man hade varandra, man levde ihop med troligen både hus och barn.
Det var hon man hade valt.

Det är en chock och en kris som är stor nog att behöva gå igenom.
Känslor man kanske inte är kapabel att känna igen för någon annan, man valde ju att satsa på just den personen. Och man skaffade dessa underbara barn tillsammans.
Och så händer det som bara inte kan hända. Förhållandet tar slut.
Att ovanpå det förlora även barnen, det borde inte kunna vara en verklighet i Sverige.

Allra minst idag, med våra medier, vår kunskap. Har vi inte kommit någonstans?
Barnen är det bästa vi har, det som betyder mer än livet självt för oss.
Det ska vi inte kunna berövas!

Tyvärr är verkligheten någon annan, jag skäms som både kvinna och svensk.
I våra grannländer har vi kommit längre. Men inte i Sverige.

Vi kan aldrig säga att vi månar om barnens bästa när vi tar ifrån mängder av barn sin ena förälder. Vi kan aldrig säga att vi månar om barns framtid när vi inte grundligt utreder ena förälderns påståenden om den andre, med ett öga fyllt av kunskap om PA - föräldraalienation. Våra barns framtid ligger hos oss.

De är beroende av att vi som förälder inte med svartsjuka och avundsjuka försöker yrka äganderätt på dom. De är beroende av att vi vuxna förstår att de ALLTID kommer behöva mamma lika mkt som pappa! Pappa lika mycket som mamma!

De är beroende av att vi skaffar oss en egen lycka utöver dem och ett liv som inte är baserat på att de bara är våra. Ett barn ska ALDRIG behöva axla en förälders psykiska mående, ett barn ska aldrig fylla tomrum eller kompensera problem som en vuxen kan bära med sig.
Ett barn är ett nytt liv som vi som föräldrar ansvarar för ska få den allra bästa starten för att sedan må bra som vuxen och leva ett bra liv på egen hand.

Hur kan vi ta orden "barnens bästa" i vår mun om vi vill främliggöra eller avlägsna nåt så viktigt som en förälder ur dess liv?
Det kan vi inte! För då har vi inte barnens bästa för våra ögon!

I Sverige lever många barnlösa pappor.
Ett liv i sorg, saknad, mörker och ett dåligtmående som för de flesta inte ens går att greppa.
De har berövats det de älskar mest av allt på jorden. Sina barn. Bra pappor berövas sina barn, barn berövas bra pappor och halva deras existens smutskastas av det enda de har kvar. Mamman.

Nya kvinnor nekas vara bonusmammor, kvinnor som försöker hålla ihop sin man med alla krafter de har. Kvinnor som inte är några centrala offer, men som är kämpar i mörkret som ofta helt glöms bort.

Sverige har många offer. Jag hoppas att du inte är en av dem, som tvingas möta julen om knappt 7 veckor utan det bästa i ditt liv.
Men för många är detta verkligheten.
Sänd dem en tanke i jul.
Sverige blöder.

Jenny Hermansson 2012-11-07

tisdag 30 oktober 2012

Medborgarförslag - Separationsteam, Eda Kommun

Jag har skickat in Medborgarförslag till Eda Kommun med hemställan om att kommunen ansöker att vara med i projektet Separationsteam.
Under strecket ligger Medborgarförslaget. Här en kort bakgrund.

Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna för att i ett antal kommuner bedriva en försöksverksamhet med separationsteam som kan erbjuda föräldrar och barn stöd och hjälp i samband med separation.
Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad, den s.k. Särlevandeutredningen, pekade i sitt betänkande Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull (SOU 2011:51) på behovet av tvärprofessionella insatser för att stödja både föräldrar och barn i samband med en separation. Enligt utredningen saknas det ett samordnat, tvärprofessionellt stöd till familjer som av olika anledningar
hamnar i konflikt, eller riskerar att hamna i konflikt, i frågor som rör barnets person, omsorg eller försörjning i samband med en separation. Orsakerna till föräldrakonflikten varierar. Enligt utredningen har dock ekonomiska frågor som rör barnet många gånger stor betydelse för föräldrarnas förutsättningar att samarbeta, och bristande stöd och information i dessa frågor riskerar att förstärka föräldrarnas samarbetssvårigheter. Det finns i sammanhanget risk för att barnet ses som ett förhandlingsobjekt, eller som bärare av en ekonomisk förmån. Vidare kan föräldrarna befinna sig i en socioekonomiskt utsatt situation och genomleva en eller flera parallella livskriser, vilket riskerar att förstärka föräldrarnas samarbetssvårigheter eller konflikt. Kriserna kan ha olika grunder och därför kan föräldrar i tvist behöva olika typer av stöd och ett mer omfattande stöd än det som erbjuds i dag inom ramen för samarbetssamtal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Medborgarförslag - Separationsteam

Till
Eda Kommun                                      2012-10-29                                                 

Jag vill med denna skrivelse inkomma med förslag som kan innebära nya metoder att bistå med stöd till föräldrar vid separation och kris, vilket är extra viktigt om det finns barn inblandat. Regeringen gav 12-08-09 Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett kommunalt "separationsteam"[1] skall utformas för att bistå föräldrar vid separation och de kommer bl.a. att söka efter projektkommuner för aktivt deltagande.

Jag, och flera med mig, har kommit i kontakt med åtskilliga föräldrar under åren som upplevt att de blivit fråntvingade sitt föräldraansvar vid separation. Ofta på osakliga grunder med beskyllningar som mer liknar förtal och ärekränkning än baserat på sunt förnuft och saklighet. Detta kan aldrig vara förenat med ett barnperspektiv och stöds inte heller i studier och statistik avseende barns behov och rätt till båda föräldrarna[2]. Både Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutets studier visar att barn som har en nära och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, växelvis, efter en separation, mår bäst. Barn boende endast med en förälder löper dubbelt så stor risk till att utveckla psykisk ohälsa om den ena föräldern samtidigt är frånvarande. Sämst mår barn som inte har någon kontakt alls med sina föräldrar.
Således borde det ligga i sakens natur att eftersträva att barnet hela tiden går upp i skalan avseende kontakt och umgänge. Desto mer kontakt, med båda föräldrarna, desto bättre mår barnet.

Detta medför att samhället borde eftersträva att säkerställa vad som är mest gynnsamt för barnets livsvillkor och inte ta part i fråga om meningsskiljaktigheter vid tvist.

Regeringen gick redan 2010 ut med en strategi att stärka barnens rättigheter genom "Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige" (prop. 2009/10:232)[3]. Nu kommer nästa generations operativa insats för att stävja eventuella emotionella låsningar vid separation mellan föräldrar. "Separationsteam" går in och erbjuder båda parter stöd och hjälp att få ordning på sin livssituation, med utgångsläge på barnets behov av dem båda, således blir det mer fokus på det praktiska som rör vårdnad med mål att minska risken för emotionella låsningar.

Jag hemställer med detta Medborgarförslag att Eda kommun ansöker om att ingå i denna projektgrupp avseende Separationsteam och på sikt bidrar till att bli Sveriges bästa kommun för föräldrar i kris.

Bifogat med denna skrivelse:
- Regeringsuppdrag "Separationsteam"

Vänligen

Bo Sundbäck
Långgatan 52
67040 Åmotfors


Länk till uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna för försöksverksamhet med separationsteam.

torsdag 25 oktober 2012

Höstdikt; att tänka på...

Dessa dikter som jag hittade på nätet handlar om hösten. Jag tillägnar dessa ord och musik, samt mina tankar, till en vän som jag samtalade med på telefon ikväll...
Efter natt kommer dag
Efter mörker kommer ljus
Efter höst kommer vår

Höstkväll

Solen går ned, och molnen vandra med vefullt sinne
hän över skummande sjö, över susande skogars skymning.
Måsen skriar på ödsligt skär,
falken dväljes i klyftans skygd:
trött att jaga han gömt sin näbb i
vingens av skurar tyngda dun.

Solen gick ned, det mörknar alltmer över moens furor,
mörknar om bergen, där ränniln suckar i ljung och mossa.
Tvinsjukt dröjer ett gulblekt sken
över västliga kullars rand,
dagens viskande avsked tonar
sorgset i tätnande skuggor bort.

Regnets fall på hällarne sorlar av vemodssägner,
födda av molnens jordkringsvävande skumma tankar;
sjöns emot stranden brutna våg
brusar av dunkla ödens gång;
röster, skälvande hemskt av smärta,
ropa i stormen ur skogens djup.

Ensam ute i öde nejd, mot fuktig klippa
lutad, står förtrollad en vandrare, lyss och njuter.
Känner hans själ en samklang med
sången, som höjes av stjärnlös natt?
Dör hans ve som en sakta ton i
höstens väldiga sorgedikt?
(Viktor Rydberg)Ett Råd

Och drottningen frågade sin hemliga rådgivare:
Vem är den onda kvinnan min gemål har kär?
- Han älskar alla kvinnor, som tända hans blod. -
Men vilken utav dessa skall jag bekämpa mest?
- Ditt egna svarta lynne skall du bekämpa mest. -
Men hur skall jag bekämpa mitt eget svarta lynne?
- Låt sändebudet kyssa dig, när solen går ned.
(Edith Södergran)

Tillsammans låter vi morgondagen gry...

lördag 22 september 2012

Dagens roliga historier


Några Norgehistorier...


Norrmannen Ole gick med en tung skottkärra uppför en brant backe 

och han svor väldeliga under tiden. 
Då gick en tant förbi hon sa förmanande:
- Om du svär kommer du aldrig till himlen.
Ole:
- Jag ska inte till himlen jag ska bara uppför backen.

-----------------------------------------

Vegard till Runar:
- Min bil fick punktering igår. Jag körde över en flaska.
- Såg du den inte?
- Nej, den galningen hade den i innerfickan.

------------------------------------------


Det var en gång en svensk, en rysk och en norrman som skulle byta hjärnor.
Ryssen sa:
- Jag vill ha en norsk hjärna!
Då sa svensken:
- Varför det?
Ryssen:
- För att den är helt oanvänd!!

---------------------------------------

Efter inbrottet på det norska OS-kansliet, uttalade sig polisen i pressen:
- Det kan inte vara en svensk, som gjort inbrottet, för de tar aldrig några medaljer!!!onsdag 5 september 2012

Dagens roliga historier; Nôgre Elishistorier...Några Elishistorier:

Elis, ett Arvikaoriginal, hade halkat på den isiga,
starkt lutande gatan. Ett par pojkar gick fram,
och frågade:
"Ska vi hjälpa far- bror upp?"
Svar:"Lätt mä väre pôjker, ja ska snart ikôll igen!"

Vänta på tåg:
Samme Elis kom försent till tåget.
Stående på perongen, såg han hur den
blinkande lampan på sista vagnen försvann
bakom kurvan vid Kattviken. De närmast stående
hörde Elis mumla:
"Dä va like sô bra dä, för te vänte på tåg,
dä ä dä vaschte ja gör dä."

Hem efter dansen:
Det var på den tiden, när T-Forden var den
vanligaste bilen. Ortens barnmorska, var en
av de få, som hade en sådan. Hon var ung och
dansant. Pojkarna blev bjudna på skjuts,
när det var dans i trakterna omkring.
En gång, på väg hem, bar det sig inte bättre,
än hon körde av vägen. Bilen brakade iväg
genom buskar och småskog, för att slutligen
stanna mot en grov tall.
En av pojkarna hov upp sin röst:
"Nu moschka får du allt lägge in en lägre
väkkschel, för nu ä dä grövre skog!"

fredag 24 augusti 2012

Dagens roliga historia...

Det var en gång en dansk, en norsk och Bellman som skulle tävla om vem som kunde vara längsta tiden inne i en svinstia.
Först gick dansken in, men efter en minut kom han ut och stönade:
"Grisen fes!!"
Då gick norsken in efter två minuter kom han ut, grön i ansiktetoch stönade:
"Grisen fes!!"
Då var det Bellmans tur att gå in i svinstian. Efter tio minuter kom grisen ut och stönade:
"Bellman fes!!"torsdag 23 augusti 2012

Sommaren lider mot slutet. Stora vemodet...

En avslagen sensommardag i augusti. Utomhustemperaturen orkade upp till sådär 15 grader C.
Även löven på träden börjar gulna.
Just nu är det 4 månader kvar till "dan före doppardan" (julafton).
Det känns alltid vemodigt när den efterlängtande sommaren håller på att ta slut.
Fick mig att tänka på följande sång...;


Här en annan...;

Och här är texten...;

En kusttanker som stampar genom drivisen i Kvarken. 
Ett träningspass på Ullevi i dis. Gränsstationen i Torneå, en gumma på en spark. 
Landsorts fyr där snöstormen drar in. 
Tät snö som gloppar i Mariabergets backar. 
Hett och svett på Statt i Härnösand. 
En tradare i snörök mellan Kiruna och fjärran flämtande ljus i Visby hamn 

Det är då som det stora vemodet rullar in 
Och från havet blåser en isande, gråkall vind. 

I Malmö rispas dimman av färjornas sirener 
Och på andra sidan sundet börjar världen. 
En ensam Volvo sliter i motvinden på Tjörnbron 
Bion i Pajala ger "Den sista färden" 
Lapplandspilen råmar som ett vilddjur genom natten 
Gårdarna släcker sina ljus
Ett stormpiskat Marstrand ber sitt Pater Noster 
Stockholm city svajar i sitt rus 

Det är då som det stora vemodet rullar in 
Och från havet blåser en isande, gråkall vind. 

Tradarfik i Docksta i motorvägens skugga 
En överdos på Skärholmens station 
Insnöade vägar nånstans på Österlen 
Och fyllan växer till på Mommas krog 
Frusen törst i kön till stadspuben i Luleå 
Frusna drömmar uti monarkin 
Kärleken får leva mellan nattskiftet och drömmen 
Kärleken går på billigt vin 

Det är då som det stora vemodet rullar in 
Och från havet blåser en isande, gråkall vind.

 (Ted Ström)

Dagens roliga historia...En apa kom in på en bar och den beställde en öl.

Kyparen serverade ölen och apan betalade med en hundralapp.

Då tänkte kyparen att han skulle skoja med apan och lämnade bara tillbaka en femma.

Men apan reagerade inte utan stoppade femman i ett skrymlse i pälsen och smuttade vidare på sin öl.

Kyparen skruvade på sig och sa:
"Det är inte ofta vi har apor här.
"Nähe, det är ju inte så konstigt när ni tar 95 spänn för en öl!


tisdag 21 augusti 2012

Dagens roliga historia...

En liten pojke kommer in i köket för att äta frukost. Eftersom han bor på en bondgård frågar hans mamma om han gjort sina morgonsysslor.
- Nej, inte än svarar pojken.
- Det måste du göra innan det blir frukost, säger mamman.
Pojken blir sur så när han matar kycklingarna sparkar han till en av dem. Han gör samma sak mot korna och samma sak mot grisarna. Pojken går sedan in för att äta sin frukost och på bordet står endast en tallrik med flingor framdukad.
- Varför får jag inte bacon och ägg? frågar pojken. Och varför får jag ingen mjölk till flingorna?

- Jag såg hur du sparkade till en ko så därför får du ingen mjölk svarar mamman. Jag såg även hur du sparkade på en kyckling och en gris och därför får du inte ägg eller bacon heller.
I samma sekund kommer pappan i familjen in i köket, han får syn på en mus som han sparkar till. Pojken tittar då upp på sin mamma, ler sitt största leende och säger:
- Ska du eller jag berätta?


Lånat på Facebook av Ann H Westlund

måndag 18 juni 2012

Utförsäkras för andra gången, kontakt...


Följande mail kom via nätverket RESURS. Om du, eller någon du känner, är på väg in i detta med utförsäkring för andra gången - kontakta journalisten Annika.


Hej

I höst/vinter börjar personer att utförsäkras för andra gången, och jag skulle vilja komma i kontakt med någon av dem. Det gäller alltså personer som för andra gången slår i taket om 550 dagar från sjukförsäkringen.


Med vänlig hälsning,
Annika Carlsson
Dagens Nyheter
Telefon: 08-738 19 37

annika.carlsson@dn.se


Besök RESURS vid: http://resurs.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

torsdag 24 maj 2012

Motion till Eda Församling/Pastorat; Införande av Barnkonsekvensanalys

Idag lämnar jag in följande motion om Barnkonsekvensanalyser i linje med Barnkonventionens intentioner.

Motion till Eda Församling/Pastorat.


Införande av Barnkonsekvensanalys.


Sverige har anslutit sig till Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rätigheter, där den viktigaste tesen är. ”Barnets bästa skall alltid komma i första hand”, skall också kyrkans hela verksamhet och alla dess beslut genomsyras av barnkonventionens grundtankar.

Barnkonventionens artikel 3 handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som på något sätt berör barn och ungdomar. Innan en verksamhet fattar ett beslut behöver man undersöka/utreda hur barnen kan komma att påverkas och pröva vad som är barnens bästa. En sådan förhands­prövning av de konsekvenser som ett beslut kan få för berörda barn/ungdomar kallas barnkonsekvensanalys, och kan tjäna som inspiration också för Svenska kyrkan. Mer att läsa finns på Barnombudsmannens webbplats  www.bo.se

Också sådana beslut som på papperet eller i teorin verkar handla om helt andra åldersgrupper återverkar oftast i någon form på barn och ungdomar i åldern 0–14 år. Därför bör kyrkoråd, fullmäktige och nämnd innan de fattar beslut pröva den tänkta formuleringen med hjälp av nedanstående formulär och ärligt kryssa ja eller nej. Skulle något beslut få nej som svar, skall det analyseras utifrån barn- och ungdomsperspektivet och man bör också ta reda på vilka alternativa beslut som bättre skulle tjäna ”barnets bästa”.
Barnkonsekvensanalysen bör/skall alltså användas varje gång beslut fattas i kyrkoråd, fullmäktige och nämnder.

Analysunderlag för beslut i relation till konventionen om barnets rättigheter.

Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Den slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras vad de tycker och tänker. Barnets bästa skall alltid komma i första hand.

Följande frågor bör/ska ingå som underlag vid alla beslut:

1. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
- att de sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas?

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

3. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?

4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?

5. Har konfirmander fått uttrycka sin mening i fall där de är särskilt berörda?

6. Har föräldrar fått möjlighet att uttrycka sin mening där de är särskilt berörda?


Underteckad hemställer om att Eda Församlings Kyrkofullmäktige beslutar;

att Eda Församling arbetar med Barnkonsekvensanalyser i all verksamhet och
     beslut

att utbilda samtliga förtroendevalda samt berörda anställda i Barnkonventionen

att motionens innehåll tas med i diskussionerna om pastoratsammanslagning
Åmotfors 2012-05-24


Bo Sundbäck (s)


söndag 6 maj 2012

Partiledardebatt i Agenda...

Om en timma cirka ska jag se på partiledardebatt i Agenda
Det är bra att samtliga partier som är representerade i riksdagen deltar. Förra gången det begav sig, i början på oktober förra året, ställde inte Håkan Juholt (s) och Lars Ohly (v) upp med motiveringen att de inte ville stå på samma sida som Jimmie Åkesson (SD), länk här.
Jag tillhör de som anser att det var barnsligt och dumt att inte ställa upp. Det måste kännas knepigt för sympatisörer och partimedlemmar på s k "gräsrotsnivå" att inte få se och höra sina företrädare. Ur demokratisk synpunkt helt förkastligt.
Åtgärden, att utebli, gynnade bara de andra partierna i första hand Mp och SD som fick ett större utrymme i debatten.


Närvaro måste trots allt anses vara mera värt än frånvaro.


Denna gången ska det bli spännande att se på programmet. I höstas var det inte så...


Några medialänkar...;
Partiledardebatten årets politiska klimax
Så placeras partiledarna i studion
Påtryckningar inför partiledardebatterna vanligt


måndag 30 april 2012

Valborgsmässoafton - lite historia...

Vårens dag

stortorgetFörr i världen räknade man att vintern slutade och våren började just på valborgsmässoafton. Dagen efter 1:a maj skulle man släppa ut djuren på bete. Så nu gällde det attskrämma bort allt farligt som häxor, spöken, troll ochrovdjur. Därför tände man stora eldar på valborgsmässoafton. Man passade också på att dansa runt elden och ha roligt. När vi idag firar valborgsmässoafton är det vårens ankomst vi hälsar med eldar, sång, tal och dans. Många har nu "vår städat" i sina trädgårdar och gjort det fint i rabatten, detöverflödiga eldas nu upp. Det råder en speciell stämningrunt elden den här kvällen.

Traditionen Valborg grundar sig ursprungligen på en historia om en kvinna som hette Valborg och levde på 700-talet. Hon var nunna och förklarades som helgon den 1 maj år 799. 
Efter hennes helgonförklaring blev hennes namn kopplat till vikingarnas festligheter kring deras välkomnande av våren. Valborg firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien och Tyskland.
Valborg blev förklarad som helgon den 1 maj (därav förr kallad Valborgsmässan, Walpurgistag), och genom denna omständighet förbands hennes namn med den germanska hedendomens på nämnda dag hållna vårfester, som av den kristna övertron stämplades såsom häxförsamlingar. Särskilt trodde man, att på Valborgsmässonatten (mellan den 30 april och den 1 maj) häxorna red på kvastar eller getabockar till de gamla offerplatserna, i synnerhet till Blocksberg (Brocken, den högsta spetsen av Harz, bekant bland annat genom den fantastiska scenen "Walpurgisnacht" i Goethes Faust), och där gjorde ofog i djävulens sällskap. För att oskadliggöra spökeriet förde man oväsen (med rop, skott och horn) och tände eldar på höjderna. Sådan blev nämligen den kristna tidens förklaring av dessa till sitt ursprung hedniska vårseder.

Majbrasa 
Många av traditionerna på Valborg, som att tända eldar till exempel, kommer från Tyskland där man brukade tända eldar för att skrämma bort häxorna den kvällen. Att tända eldar i Sverige började man med under medeltiden i östra Sverige, medan andra delar av landet brukade vänta till mitten av maj med eldarna.

Eldarna var till för att skrämma bort vargar och övernaturliga varelser innan man skulle släppa ut djuren på bete för sommaren, den första maj. Och omkring eldarna brukade man skjuta, slå på trummor, skramla med grytlock och skrika, allt för att skrämmas. I dag skräms vi med smällare och fyrverkerier istället och hälsar våren välkommen med sång.

Studenternas högtid

I södra Sverige var det förr tradition bland ungdomar att gå från gård till gård och sjunga majvisor och sätta gröna kvistar i taket på stugorna. Och som tack för uppträdandet skulle de få matvaror till en fest. I dag brukar det vara de städer med universitet som har de största valborgsfirandena, och studenterna i Uppsala och Lund har länge firat våren med sillfrukost, körsång, champagnegalopp och mösspåtagning.

onsdag 25 april 2012

Kalla fakta granskar tragiskt självmord. Behövde det bli så här...?

Har nyss sett på Kalla Faktas program om detta tragiska dödsfall...;

Kalla fakta granskar tragiskt självmord

Bär socialtjänsten ansvaret för Marcus död? Kalla fakta granskar.

"Efter ett ödesdigert telefonsamtal från socialtjänsten tog Marcus Björck, 25, livet av sig. Beskedet var att hans utlovade umgänge med sin dotter ställts in. När hans far Stellan sökte upp socialtjänsten var han ursinnig över de misstag som begåtts. Då polisanmäldes han"
Är djupt tagen av berättelsen. Måste det verkligen behöva gå så här?
Hjälper, eller stjälper socialtjänsten, i detta fallet?

Mitt i alltihopa har ett barn trots allt mist sin pappa.

Svikna löften att inte få träffa sitt barn...

Socialstyrelsen granskar frågan.
Av det som framgår ur programmet behöver inte socialtjänsten enbart ägna sig åt paragrafrytteri.
Det finns självfallet utrymme för mänsklig fingertoppskänsla.
När ska människors känslor lyssnas till - samt respekteras.

Polisanmälan ledde till åtal som ogillades av Tingsrätten ( c:a 12 minuter in i programmet)

Det är alldeles uppenbart att förmågan till empatisk kommunikation har lyst med sin frånvaro.
Problemlösningsförmågan har INTE följt den mänskliga regeln...;
"Tänk inte i termer av rätt eller fel => Tänk lösningar istället"
Här tänkte i berörd kommun, av Socialstyrelsens bedömning att döma, inte alls i dessa termer.

Resultatet...? En tragedi har fått äga rum...

Länk till programmet här...;
Kalla fakta granskar tragiskt självmord

torsdag 29 mars 2012

"Utan min dotter" (Kent Filppu, 2012)

Facebookvännen Kent är nu klar med sin bok "Utan min dotter".


Väljer att lägga in Kents hela blogginlägg här nedan.
Har tidigare berört frågan i detta blogginlägget, 25 maj, internationella dagen för försvunna barn.


Och när du läser detta blogginlägg Kent - så är det likvärdigt med en förhandsbeställning från mig:-).
Här är Kents egen text med Länk till bloggen ...;
-------------------------------------------------------------------
Nu ligger manuset till Utan Min Dotter hos förlaget för att göras klar och tryckas. Jag ser fram emot att få se den färdig. Det tog i det närmaste ett halvår att skriva boken om min älskade dotter Paulina som tyvärr rövats bort av sin mamma.

Du kan förhandsbeställa ett signerat ex av boken redan nu.

Boken handlar om min dotter Paulina som är förbjuden av sin mamma att ha någon kontakt med sin pappa trots att vi har ett domstolsutslag på gemensam vårdnad. Paulina växte upp med oss bägge två och allt var jättebra ända fram tills jag ville skiljas. Då var alla hennes mammas tankar på att ett barn ska ha rätt till bägge föräldrarna som bortblåsta.

Vi var tillfälligt utsända av SIDA till Honduras då Paulinas mamma under två år arbetade för dem i ett jämställdhetsprojekt. Då hon alltid varit för jämställdhet och det till exempel alltid varit självklart att dela föräldraledigheten så blev jag förvånad när hon började använda Paulina för att jävlas med mig. Från början trilskades hon när jag ville att Paulina skulle få sova över hos mig och sedan blev det successivt svårare med kontakten. När hennes uppdrag tog slut och vi skulle återvända till Sverige så vägrade hon att låta Paulina återvända trots att hon lovade göra det. Sedan blev det svårare och svårare att nå fram på telefonen tills hon helt slutade svara på både mail och telefon. Det var när jag talade om att jag skulle resa till Honduras för att träffa Paulina.
När jag inte får tala om för Paulina att jag älskar henne eller ens får veta om hon lever så bestämde jag mig för att skriva en bok om historien. Paulina förtjänar att få veta sanningen en dag – oavsett vilka lögner hennes mamma lurar i henne.

onsdag 21 mars 2012

Kvällsfunderingar, hjälpmedel inom hemvården...

Skriver några korta rader innan det är sovdags. Funderingar över hjälpmedel till far. Kände att jag måste få ner lite tankar på pränt.


I morgon ska jag köra far till korttidsvården i Åmotfors för en tvåveckors vistelse.
Sitter just nu och funderar över varför de som anses bestämma har plockat bort vissa hjälpmedel för honom - i detta fallet sänglyften. Även viss hemvårdspersonal har ställt sig undrande. 
Uppenbarligen har de bedömt honom som såpass pigg att han kan göra sin morgontoalett själv - därav den indragna sänglyften till nytta för honom - samt inte minst personalen.
Men visst känns det knepigt att plocka bort hjälpmedel i hemmet för en person som om några dagar fyller 92 år.
Eller resonerar jag fel...?

tisdag 20 mars 2012

Fractional-reserve banking (FRB). Ocker eller ekonomisk vetenskap...?

Idag har jag lärt mig ett nytt begrepp inom ekonomiområdet- nämligen Fractional-reserve banking. Är ju bortåt 20 år sedan jag läste nationalekonomi på Universitetet - så det är väl okey med viss ringrostighet.
På Wikipedia kan man inledningsvis läsa följande om begeppet...;
Inom ekonomi innebär fractional-reserve banking (förkortat FRB) att banker kan låna ut insatta medel, alltså att de bara behöver behålla en bråkdel (fraction) i reserv (reserve), som kontanter eller andra likvida medel, samtidigt som man vid behov är skyldig att betala tillbaka inlåningar. Då någon tar ett lån skapar banken en kredit (vilken ingår i penningmåttet M1)
Systemet har under lång tid varit kontroversiellt. Under medeltiden var FRB förbjudet i Europa och betraktades som ocker. Idag kritiseras systemet av vissa ekonomer som bland annat menar att det leder till konjunktursvängningar, risker för uttagsanstormning och inflation. Detta är idag standard inom bankväsendet världen över och har praktiserats länge. Hur stor del, eller fraktion, som bankerna måste behålla bestäms avcentralbanker genom reservkravet. En liten andel leder till ökad penningmängd medan en större fraktion leder till lägre.
Låt oss anta att reservkravet är 5 %. Det innebär att om du sätter in 1 000 kronor på banken så har banken 50 kronor som reserv.
Om vi nu vänder på resonemanget och du går in på banken och säger att du vill låna 1 000 kronor för att spekulera i aktier utan säkerhet. Enda säkerheten är att du av dessa 1 000 kronorna avsätter 5 %, 50 kronor, som egen reserv.  Tror du då att banken är beredd att låna dig till detta...?  Nej, troligtvis inte. Men det är ändå så banken har rätt att använda din tusenlapp på detta sättet.
Tja, ocker eller inte...?

Länk till ämnet..;

måndag 20 februari 2012

Samtal om viss sjukvård Cypern-Sverige...

I lördagskväll samtalade jag med min vän Lennart från Torsby. Han och hans sambo Irina har planer på att bosätta sig på Cypern nu när Irina är klar med sin lärarexamen i språk, samt en mastersexamen i Engelska.
De har nu varit där i knappt två månader för att s a s pröva på., från 20 december 2011 till 16 februari 2012.

Jag ringde och sökte dom via telefon i fredags 17 februari. Då nämnde Irina att Lennart var på sjukhuset i Torsby för undersökning av eventuell förekomst av gallsten

Nåväl, lördagens samtal kom mycket att kretsa kring just detta. Det blev ett spännande och intressant samtal.
Han hade besökt läkare nere på Cypern. Han förklarade sina krämpor på engelska så gott det gick och visade samtidigt fram sin legitimation med det s k EU-kortet för sjukvård. Då började den cypriotiske läkaren att prata svenska när han såg att Lennart var från Sverige!
Samtal uppstod då och läkaren berättade att han hade bott och jobbat i Sverige i c:a tretton (13) år. Han hade även jobbat på sjukhuset i Karlstad några år.
Visst, är det spännande hur liten våran stora värld är ibland!

Vidare, han hade fått recept samt några flera diagnostiska iakttagelser skrivna på grekiska. Vid besöket på sjukhuset i Torsby efter hemkomsten visade det sig att där jobbade det en läkare från Grekland - varför den översättningen löste sig utan problem!

Lennart berättade vidare att all medicin han fått nere på Cypern samt sjukvårdsbesöken var gratis - beroende på¨EU-kortet om sjukvård i annat land. Lite kuriosa kan tyckas att i Sverige får han betala beslutad avgift - i detta fallet på 250 kronor vid besök på akuten.

Dom tänker åka nere till Cypern den 2 mars igen - oberoende om det behövs operation eller inte - det går att göra på Cypern också.

Samtalet var lärorikt faktiskt. Som mitt eget talessätt råder...;

"Att leva är att lära - att lära är att leva"

söndag 5 februari 2012

Obs! Politisk satir med tänkvärt innehåll...

Fann följande text på Facebook. Tyckte det var så talande, politisk satir, i sig så jag valde att göra ett blogginlägg om det. Sedan är det ju aldrig rätt att ställa grupp mot grupp emot varandra. Men låt mig ändå slå fast - visst behövs det mera händer och fötter inom äldrevården. Att t ex kunna komma utomhus med hjälp är inte för mycket begärt.
Här nedan är texten...;

------------------------------------------------------------------------------------------

Kanske ligger lösningen på problemen inom såväl åldrings- som kriminalvården närmare än vi tänker oss. Låt brottslingar och pensionärer.

BYTA PLATS!!

Om vi sätter de äldsta pensionärerna i fängelse så får de tillsyn och omvårdnad dygnet runt.
* De blir rastade utomhus, får utflykter, utlandsresor, terapi, och betalda jobb.
* De serveras näringsrika och näringsriktiga måltider, ofta trerätters val med dessert och kaffe på maten
* Måltider som kostar 20 gånger mer än den mat som exempelvis våra barn i skolan får.
* De får TV på rummet med mängder av kanaler att välja emellan.
* Om de önskar så finns det samlagsrum. Allt detta är gratis. Ingen kostnad dras från deras pension.
* Och är de missnöjda så visar erfarenheten att det lönar sig att klaga.

Låt brottslingarna överta långvårdsplatserna
* Där får de bo två eller fyra personer i varje rum.
* Senast klockan 16 dras rullgardinen ner för natten, oavsett årstid.
* De får nästan ingen tillsyn eftersom ingen har tid
* Inga samlagsrum och ingen efterrätt.
* Vill de ha kaffe får de betala med egna medel.
* Hyran dras från deras dagpenning.
* Får de liggsår med maskar i såren så får de veta att det i varje fall inte är vanvård.
* Vem vill fortsättningsvis begå brott med risk för en sådan behandling?

torsdag 26 januari 2012

(S)tanna upp ett tag. Fundera...


Denna bildens budskap. tycker jag att (s) partistyrelsen bör ta åt sig. Att som katten här kika ut över verkligheten ur ett helikopterperspektiv - analysera - fundera - finna lösningar. Vill med detta säga att man bör inte stressa fram valet av tf partiordförande.Tänker återkomma i frågan längre fram.

söndag 8 januari 2012

Stockholmsresa - På tvärs genom Sverige.

Hemkommen från Stockholm med bil för c:a 3-4 timmar sedan. Men låt oss starta från början.
På Juldagen 25 december åkte jag österut till Stockholm för att hämta Julia. Jag bor 20 km från gränsen till Norge - så det är en resa tvärs genom Sverige - 40 mil enkelresa.
Som jag skrev i min julkalender Lucka 23 och Lucka 24 så var min avsikt att köra fram och tillbaka över dagen. Detta visade sig vara ganska så slitsamt - det blev drygt 80 mil med lite felkörning ut från Stockholmstrakten.


Åkte tillbaka till Stockholm med Julia igår 7 januari. Nu valde jag ett annat upplägg. Jag övernattade i Nacka hos min moster Siw och hennes man Wiking. De bor på 8:e våningen på ett tämligen högt placerat hus. Utsikten över den upplysta staden, med massor med ljus tända, är vackert att skåda i vintermörkret.
Siw och Wiking hade lagat en utsökt middag som vi avnjöt på lördagskvällen.
Somnade och som en stock - 10 timmar vilket är betydligt mer än jag brukar sova. Det var ett klokt alternativ att inte köra nonstop.


Vid 11-tiden nu på söndagen 8 januari styrde jag kosan tillbaka till Värmeland Du Sköna. Stannade till vid Välsviken i Karlstad för ett snabbt besök på det nybyggda Jula-varuhuset. Inköp av en stycke byggfläkt (vinterrea).
När jag kom till Åmotfors och Vittensten hade det kommit några centimter snö. Det såg riktigt vinterlikt ut. Tog ett kort med mobilen prick kl 16.00 - precis när mörkret ska lägra sig. Resultatet ser du här...           


Här är ett kort på Julia. Hon sover sött i sin säng i Vittensten...


Missade direktsändningen av Tour de Ski idag. Men har sett klipp på SVT play. Jag säger bara....  Fantastiskt kört Marcus Hellner! Ett Jättestort Grattis!!