Julia

Julia
Julia badat i Bysjön. Pappa saknar dig.

tisdag 19 november 2013

Internationella Mansdagen 19 November...

Internationella mansdagen 19 november.


Idag är det internationella mansdagen, för de som inte visste det, har den varit den 19:e november sedan 1999. Den instiftades med stöd av FN.

Internationella mansdagen firas den 19 november i Trinidad och Tobago, Jamaica, Australien, Indien, Italien, USA, Nya Zeeland, Brasilien, Moldavien, Haiti, St Ketts och Nevis, Portugal, Singapore, Malta, Sydafrika, Ghana, Botswana, Angola, Zimbabwe, Kroatien, Uganda , Chile, Ungern, Irland, Peru, Kanada, Kina, Vietnam, Pakistan, Danmark, Sverige, Norge, Guyana, Nederländ
erna, Belgien, Georgien, Argentina, Mexiko, Tyskland, Österrike, Spanien, Frankrike och Storbritannien.

Under 2009 ratificerades följande huvudsakliga mål att beakta under internationella mansdagen:
 • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan vardagliga arbetarklassmän som lever anständiga och hederliga liv.
 • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
 • Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
 • Att belysa diskriminering mot män, i områden med sociala tjänster, sociala attityder och förväntningar samt juridik.
 • Att förbättra relationerna mellan könen och främja jämställdhet.
 • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.
Ibland firas internationella mansdagen i samband med Internationella barndagen som inträffar dagen efter, 20 november.

Källa; Wikipedia

I år, 2013, finns följande att läsa på International Mens Day i fem punkter;
 1. Att förbättra mäns medellivslängd.
 2. Att hjälpa män söka hjälp (framför allt vad gäller psykisk hälsa och prevention av självmord).
 3. Att förbättra pojkars utbildning.
 4. Att ifrågasätta passiviteten inför våld mot män.
 5. Att framhäva pappors betydelse, och manliga förebilder i allmänhet.
Här nedan finns den engelska texten i sin helhet.
 1. IMPROVING MEN'S LIFE EXPECTANCY From the moment a boy is born he can expect to live a shorter life than his female counterparts in all but four countries on the planet. There is also a huge gap in life expectancy between rich and poor countries with men in Mozambique reaching an average age of 38 while in Iceland, Israel and Switzerland men live twice as long until the age of 80. There are also huge gaps in life expectancy within countries, with men born in the poorest parts of the United Kingdom, for example, dying 10 years sooner than their fellow countrymen in the wealthiest parts of the capital city. Boys are not genetically programmed to die young so our first challenge this International Men's Day is to ask countries taking part to consider how we can help all men and boys live longer, happier, healthier lives – no matter how poor they are and no matter what country they are born in.
 2. HELPING MEN GET HELP Every year poor mental health drives over three quarters of a million people to commit suicide – and around two thirds of them are males. Men and boys all over the world can find it more difficult to access help for mental and emotional health problems and most prison populations include a significant number of men with mental health issues. This International Men's Day we are asking participating countries to consider how we can help more men and boys get the help and support they need and to take action on behalf of the hundreds of thousands of men who will take their own lives this year.
 3. IMPROVING BOYS' EDUCATION: Poor education is linked to poor health outcomes later in life so improving boys' education will also help men and boys live longer, happier healthier lives. This International Men's Day we are asking people to explore why boys in richer countries are under performing girls and also less likely to be in education, and why tens of millions of boys in poorer countries are still not completing a primary education? How can we address truancy and poor literacy rates which leave boys prone to adult unemployment, substance abuse, obesity, depression and poverty? What action can we take to focus on boys' education in a way that closes the gap between girls and boys, addresses the gaps between rich boys and poor boys, and helps us to improve the long-term health and wellbeing of all men and boys.
 4. TACKLING TOLERANCE OF VIOLENCE AGAINST MEN AND BOYS: Violence has a major impact on men's health all over the world. Every year over half a million people die from violence and 83% of them are men and boys. A similar proportion of the global burden of disease (ill-health, disability or early death) from violence is borne by boys and men. Yet while there are now a number of deserved global campaigns to tackle violence against women and girls, there are no such campaigns to help men and boys. Why are we so tolerant of violence and abuse against boys and men and why do we still tolerate a world where we send boys and young men to fight wars on behalf of the adults in power? This International Men's Day we are asking for actions we can take to help men and boys live in a less violent world and challenge our collective global tolerance of violence against men and boys.
 5. PROMOTING FATHERS AND MALE ROLE MODELS: Fathers and male role models play a vital role in helping boys make a healthy, happy and positive transition from boyhood to manhood. How can we give boys a right to family life that gives them an equal opportunity to know and experience both their father and mother and ensure that their role as a future father is equal to girls' role as future mothers? Giving boys a range of positive life choices in terms of family, work and leisure can help us reduce the number of boys whose choices are limited and end up poor, illiterate, unemployed, homeless, imprisoned and isolated. This International Men's Day we are asking what actions we can take to give all boys access to a variety of male role models and ensure their country's laws and practices give them an equal right to fatherhood, with all the support they need to be the best fathers they can be.
Dagen firas ännu inte i någon större utsträckning i Sverige. Men mansfrågorna diskuteras på olika sätt.
Här är är en artikel publicerad idag (för ett år sedan) som tar upp frågan Dags att ta männen på allvar. Ur artikeln inledningsvis:
Idag är det Internationella Mansdagen. Hur uppmärksammar man det? ”Lyssnar på Manowar, äter kött och sniffar bensin”? Eller kopplar ur bilens antispinn och ABS? Nej, itwitterflödet hittar man på sin höjd skojfriska förslag och på mer lågsniffande nivå menande påminnelser om att dagen sammanfaller med världstoalettdagen. Där finns också spydiga inlägg om att det minsann är mansdagen varje dag och att den är en lika bra idé som om vi skulle fira heteropride.
Ändå finns ett allvar värt att uppmärksamma bakom initiativet. Temat för årets mansdag är strävan efter längre, gladare och hälsosammare liv för män. Även om mäns medellivslängd sakta ökar är det fortfarande ett faktum att sådant som självmord, olyckor, missbruk och hjärt- kärlsjukdomar bidrar till mäns överdödlighet.
Så – hur ska vi stötta våra män? En som försöker blicka högre och längre än nivån med giftiga twitterinlägg, är The Guardians Ally Frogg som till sist tycker sig se fröet till en ny internationell mansrörelse – en som kompletterar kvinnorörelsen. ”Mansfrågor måste beaktas tillsammans med kvinnofrågor inte minst eftersom våra liv och vår välfärd är sammanflätade”, skriver Ally Frogg.
Klockan är nu snart midnatt - och dagen 19 september inträder då. Just precis kl 24.00 tänker jag tända ett ljus - och ha en förhoppning om en ökad insikt att både män och kvinnor kan vara både offer och förövare.