lördag 27 februari 2016

Bloggen går troligen i graven...

Denna blogg  synnerligen sporadiskt uppdaterad senare år och  kommer sannolikt att gå i graven under våren/försommaren.
Startade bloggen 30 oktober 2010 som ett s k eget rehabprojekt då jag var allvarligt sjuk just då och enligt rådgivande medicinsk personal skulle jag försöka fokusera på något jag själv tyckte jag var bra på för att sas komma igång från apatism.
Så svaret mitt blev: "Jag är tämligen bra (har varit) att skriva och har intresse för detta". På den vägen blev det.

Vittensten (Björkli) är mitt födelsehem och uppväxtställe. Har under årens lopp tills nu lagt åtskilliga 10 000 tals timmar där och även med glädje hjälpt mor och far på ålders höst, framförallt sedan början av 2009 då fars hjärtproblem tillstötte - bortgångna nu sedan 7 juni 2013 (far) och 31 december 2014 (mor)
Nu är det tvistemål om arvet innefattande fastigheten (stor sådan). Det märkliga är att det handlar Inte om fördelning av ekonomiska tillgångar - utan någon form av destruktiv prestige utan vinnare i s k arvsled. Prestige är som bekant en synnerligen destruktiv tanke och kraft då den påtagligt förminskar möjligheterna till praktiska lösningar där de flesta kan bli tämligen nöjda - alltså förhandling med kompromiss.
Går inte att komma dit utan att komma in på detaljer och det vill jag inte - ingen person ska känna sig direkt utpekad.

Så, det troliga är att när Vittensten blivit försålt till vem det vara månde släcks denna blogg ner.
Minnena är kvar - men de tillhör mig personligen. Känner givetvis sorg i hjärtat men försäljning till utomstående är nog bästa lösningen när ovänskapen och prestigen vunnit fäste. Tror att kära far och mor skulle tyckt detsamma om de sett det som nu pågår. Och detsamma säger de som kände far och mor väl sedan långt tillbaka. De brukar säga att om de från sin himmel ser det som pågår skulle de reagerat med ilska. Vittensten (Björkli) var deras livsverk.
Carpe Diem!