lördag 15 juli 2017

"Inte ställa grupper mot varandra..."

Meningen var att denna blogg skulle upphört men på fleras rekommendationer och önskemål så kör jag vidare här under hembygdsnamnet Vittensten. 
Så, gilla eller inte, skriv och tala medan du kan - för 8 månader sedan kunde jag inte skriva beroende på förlamning efter fallolycka 9 november 2016. Lyckades första gången efter det få ner några rader med hjälp 11 december - och det var ansträngande - kunde enbart hjäpligt använda högerhanden till att skriva. Kan jämföras med att jag vid samma tidpunkt ännu inte kunde äta med bestick själv utan matades av sjukhuspersonal...

Nåväl, som rubriken anger "inte ställa grupper mot varandra" som verkar blivit en politisk term - så förekommer detta alltid inom politiken fast då kallas det för att prioritera. Den politiker på lokal, regional och central nivå som inte håller med påstår jag far med osanning. Så är det.
Tar mig själv som exempel nu - under drygt 5 veckor nu på sommaren har jag ingen rehabhjälp trots att jag så innerligt behöver det - dagrehab på Arvika Sjukhus stängd. Och självklart är det någon/några som fattat det beslutet - om inte direkt av politiken så av de tjänstemän/-kvinnor som har politiskt bestämd delegation att fatta beslut.
Vet inte säkert men är ganska övertygad om att den öppna rehaben i t ex Uppsala där jag var opererad i nacken har verksamhet sommartid.
Finns givetvis andra exempel men det vardetta jag hade i huvudet just nu - och det är jäkligt besvärligt att inte ha någon medicinskt kunnig rehabpersonal att diskutera smärta och andra saker med...

Ordet var mitt!
Sköt om Er därute.