Julia

Julia
Julia badat i Bysjön. Pappa saknar dig.

lördag 15 juli 2017

"Inte ställa grupper mot varandra..."

Meningen var att denna blogg skulle upphört men på fleras rekommendationer och önskemål så kör jag vidare här under hembygdsnamnet Vittensten. 
Så, gilla eller inte, skriv och tala medan du kan - för 8 månader sedan kunde jag inte skriva beroende på förlamning efter fallolycka 9 november 2016. Lyckades första gången efter det få ner några rader med hjälp 11 december - och det var ansträngande - kunde enbart hjäpligt använda högerhanden till att skriva. Kan jämföras med att jag vid samma tidpunkt ännu inte kunde äta med bestick själv utan matades av sjukhuspersonal...

Nåväl, som rubriken anger "inte ställa grupper mot varandra" som verkar blivit en politisk term - så förekommer detta alltid inom politiken fast då kallas det för att prioritera. Den politiker på lokal, regional och central nivå som inte håller med påstår jag far med osanning. Så är det.
Tar mig själv som exempel nu - under drygt 5 veckor nu på sommaren har jag ingen rehabhjälp trots att jag så innerligt behöver det - dagrehab på Arvika Sjukhus stängd. Och självklart är det någon/några som fattat det beslutet - om inte direkt av politiken så av de tjänstemän/-kvinnor som har politiskt bestämd delegation att fatta beslut.
Vet inte säkert men är ganska övertygad om att den öppna rehaben i t ex Uppsala där jag var opererad i nacken har verksamhet sommartid.
Finns givetvis andra exempel men det vardetta jag hade i huvudet just nu - och det är jäkligt besvärligt att inte ha någon medicinskt kunnig rehabpersonal att diskutera smärta och andra saker med...

Ordet var mitt!
Sköt om Er därute.


lördag 27 februari 2016

Bloggen går troligen i graven...

Denna blogg  synnerligen sporadiskt uppdaterad senare år och  kommer sannolikt att gå i graven under våren/försommaren.
Startade bloggen 30 oktober 2010 som ett s k eget rehabprojekt då jag var allvarligt sjuk just då och enligt rådgivande medicinsk personal skulle jag försöka fokusera på något jag själv tyckte jag var bra på för att sas komma igång från apatism.
Så svaret mitt blev: "Jag är tämligen bra (har varit) att skriva och har intresse för detta". På den vägen blev det.

Vittensten (Björkli) är mitt födelsehem och uppväxtställe. Har under årens lopp tills nu lagt åtskilliga 10 000 tals timmar där och även med glädje hjälpt mor och far på ålders höst, framförallt sedan början av 2009 då fars hjärtproblem tillstötte - bortgångna nu sedan 7 juni 2013 (far) och 31 december 2014 (mor)
Nu är det tvistemål om arvet innefattande fastigheten (stor sådan). Det märkliga är att det handlar Inte om fördelning av ekonomiska tillgångar - utan någon form av destruktiv prestige utan vinnare i s k arvsled. Prestige är som bekant en synnerligen destruktiv tanke och kraft då den påtagligt förminskar möjligheterna till praktiska lösningar där de flesta kan bli tämligen nöjda - alltså förhandling med kompromiss.
Går inte att komma dit utan att komma in på detaljer och det vill jag inte - ingen person ska känna sig direkt utpekad.

Så, det troliga är att när Vittensten blivit försålt till vem det vara månde släcks denna blogg ner.
Minnena är kvar - men de tillhör mig personligen. Känner givetvis sorg i hjärtat men försäljning till utomstående är nog bästa lösningen när ovänskapen och prestigen vunnit fäste. Tror att kära far och mor skulle tyckt detsamma om de sett det som nu pågår. Och detsamma säger de som kände far och mor väl sedan långt tillbaka. De brukar säga att om de från sin himmel ser det som pågår skulle de reagerat med ilska. Vittensten (Björkli) var deras livsverk.
Carpe Diem!fredag 12 september 2014

Therese fyller år idag!

Grattis på Födelsedagen Therese!

Therese 25 år!

Stort Grattis på Födelsedagen Din 12/9 - 2014! 

Till världen så liten du kom - men du blir ju bara större och äldre för varje år!
Varma Grattis Hälsningar från Pappa, Farmor och lillasysterJulia!

tisdag 3 december 2013

Gästbloggare Susanne Utterberg: Sviter efter elakartad hjärntumör grund för LVU-omhändertagande!

För en tid sedan frågade jag Susanne Utterberg om hon kunde tänka sig att gästblogga i ett ärende där Mans & Familjejour varit delaktiga med ett lyckosamt resultat. Hon svarade ja på frågan. Under det C.a timslånga telefonsamtal vi hade upptäckte jag att historien var större än jag först trott. Det ledde i sin tur att jag frågade Susanne om hon även kunde berätta historien för några beslutsfattare och organisationsmänniskor - vilket hon förklarade sig villig till. I detta fallet riksdagsledamot Gunilla Svantorp samt Brottsofferjorens (BOJ) vice ordförande Monica Ekström.
Tack för din berättelse Sussane! Du är en av vardagslivets hjältar som hjälper till att göra skillnad!
Läs berättelsen nedan. I likhet med det Susanne skriver kan man knappt tro att något sådant är sant - men det är sant - vilket jag själv upptäckt under den tid jag varit engagerad i Mans & Familjejour.

---------------------------------------------------------------------------------------
Sviter efter elakartad hjärntumör grund för LVU-omhändertagande!

En flicka som fick en hjärntumör 2008 3 månader innan hon skulle fylla 9 år, med kraftig strålningsdos och cytostatikabehandling efter operation av tumören som inte gick att avlägsna till 100 % utvecklade i efterförloppet de ”senkomplikationer” som är kända hos dessa barn, men även kraftiga problem med att äta och frekventa kräkningar. Så även problem med tillväxthormonproduktionen, starr, hörselnedsättning inlärningssvårigheter, balanssvårigheter m.m….flickan är ej åldersadekvat och har missat mycket skolgång p.g.a. sjukdom och p.g.a. oförståelse för hennes inlärningsproblem i skolan.

Men då mamman efterlyste hjälp till dotterns problem med maten, då hon inte växte eller ökade i vikt (vägde vid 11 års ålder endast 23 kilo) men inte fick adekvat hjälp från sjukvården, blev mamman ”en jobbig ifrågasättande mamma”. Flickan fick en s.k. ”knapp” (PEG) på magen där man gav sondmat till en början endast näringsdryck som endast är ett tillägg till mat……även denna kräktes upp – men någon förklaring eller hjälp med detta fick dom aldrig. Vården uteblev under lång tid och kom in alldeles för sent och ingen hade någon kontroll längre på vad som var vad, och vad som var gjort och inte, inom sjukvården.

För Er som undrar vart pappan finns – så finns han, men inte i familjebilden i dagsläget men helt utan konfliktläge. Mamman har ensam vårdnad.

27 maj i år omhändertogs flickan enligt LVU med polishandräckning och placerades i ett familjehem med hemlig vistelseort och umgängesbegränsning p.g.a. en anmälan från sjukvården där man anser att mamman orsakar att ”dottern inte tillfrisknat enligt förväntningarna från sjukvården”. En sak är säker – det är bara i boken om sjukdomar där alla är lika och fungerar lika.

Socialtjänsten uppger efter omhändertagandet att ”de har ingen skyldighet till att ta fram bevis”, då mammans väninna efterfrågar fakta i ärendet. ”Det räcker med en anmälan” ”och ett sjukhus är ju en auktoritär person”…….?! Som inte heller hade några faktauppgifter att uppvisa…..

Enligt anmälan skulle en ”Nutritionsutredning och en BUP-utredning” göras, något mamman redan frågat efter. Anmälan var grundad på upp till 2 år gamla uppgifter och skriven bl.a. av en läkare som inte träffat flickan som i år fyllde 14 på över 1,5 år samt bl.a. en läkare som varken träffat barn eller förälder – bara läst journalen.

Det fanns inga således inga uppgifter eller ens kännedom om hur mycket bättre flickan hade blivit under våren 2013. Hon började äntligen känna sig friskare. Någon utredning om anhörigplacering utreddes aldrig före omhändertagandet.

Först efter 3 månader får flickan kontakt med mamman (dessföre ingen kontakt alls med någon hon kände sedan tidigare – heller ingen att prata med). Hon berättar för mamman efter första mötet om stora missförhållanden i familjehemmet både för henne och för 2 andra placerade barn. Någon nutritionsutredning skulle då inte göras enl. sjukhuset…? Mammans väninna anmäler till flickans juridiska ombud om att något är väldigt fel i familjehemmet och att flickan far illa där. Advokaten besöker flickan och gör då en orosanmälan till Socialtjänsten som kritiserar denne advokat så att hon tar tillbaka sin anmälan. Ny orosanmälan görs av mammans advokat + mammans väninna vid 2 skilda tillfällen till samma Socialtjänst som ej heller dessa gånger hörsammar att flickan mår väldigt dåligt, och till och från har självmordstankar.

Under nästan 6 månader pågår rättsliga förhandlingar med överklagningar och LVU faller i kammarrätten, men övergår då i en SoL-placering som så fint kallas ”frivilligplacering”….

I början av november tas kontakt med Ordförande för Mans- & Familjejouren i Uppsala för att i första hand få goda råd gällande ”omhändertagande av barn”…… I detta läge fanns det ingen att fråga, och ingen lyssnade på barnet eller fördes hennes talan.

Hon var helt utlämnad till sitt öde och första möten med BUP var ordnat. 1 med mamman + 1 annat med flickan sedan dagen efter med mamman, familjehemspappan, familjehemskonsulenten, soc.sekr, väninna till mamman (jag som skriver detta, och följt familjen sedan hösten 2010, dessutom Leg. Sjuksköterska) + 3 personer från BUP – dessutom så ansluter sig då även Ordförande för Mans & Familjejouren för att förstärka flickans talan och bevaka hennes rättigheter, på eget initiativ!

Han inser genast att detta barn inte har det bra och att ”något inte stämmer” efter att ha hört mamman berätta samt läst flickans egna brev och övriga handlingar i ärendet.

Under BUP-mötet som leds av BUP-chefen framkommer det att brott mot tystnadsplikten har begåtts vilket påtalas från Ordförande för Mans & Familjejouren. Vilket socialtjänsten tar illa vid sig av, med rätta – det råder stora brister gällande just tystnadsplikten som i princip ”accepteras” av de juridiska ombuden – men inte av Ordförande för Mans & familjejouren!

Äntligen någon som ser till barnets bästa och inte egen vinning!!!

Det framkommer då även hur illa flickan har farit i familjhemmet då hon vågar berätta men känner det som om hon gör det med ”livet som insats” – hon är då riktigt livrädd för det straff hon skall få under kommande kväll i familjehemmet då straff och hot tillhör vardagen där. (familjehemspappan ombeds dock lämna rummet då detta sker).

Någon förståelse för hennes ”problem” efter hjärntumören finns inte i familjehemmet.

Väninnan påtalar ytterligare oro då flickan under 6 månader inte har gått upp i vikt, inte växt och dessutom tappat sin menstruation, och frågar hur många orosanmälningar de behöver för att förstå att något är fel? Efter påtalande av flickans bästa från Ordförande för Mans & familjejouren beslutar soc.sekr. att flickan får åka med mamman hem, och lämna familjehemmet för alltid – men utlovar inte att hon får stanna hemma då beslutet inte ligger hos henne – utan hos hennes chef.

Väl hemma, så beslutas det att flickan skall få stanna hemma, börja ny skola med bättre resurser för henne. Vid återbesök vid sjukhuset så förnekar en av de anmälande läkare kännedom om anklagelserna mot mamman och hänvisar till den läkare som aldrig träffat mamman eller barnet – inför Socialtjänst, mamman, flickan och Ordförande för Mans & Familjejouren?

Ordf för Mans & familjejouren fortsätter att vara flickans starka röst och har lovat att aldrig sluta vara det, en stor trygghet för ett barn som ingen har lyssnat på tidigare....

Kostnaden för detta onödiga och ogrundade omhändertagande är ca 1 miljon kronor.
Vad det ”kostat” flickan och mamman går ej att mätas i pengar!

Dessutom nekas nu mamman (som är arbetslös) försörjningsstöd av samma Socialtjänst som försatt familjen i denna katastrofala situation och fråntar sig allt ansvar för det som har hänt.

Dessutom får nu mamman reda ut all röra som Socialtjänsten ställt till med…

Tystnadsplikten är bruten gentemot Försäkringskassa, Skatteverket, Skola, Apotek, familjehemmet m.m……..

Mans & Familjejouren via Ordföranden kommer att föra en diskussion med de från sjukvården som lämnade in orosanmälan eftersom den är gjort på felaktig grund, och om inte förändring i rutinerna görs så kommer den anmälande personalen att själva anmälas. Flera av de aktiva i Mans & Familjejouren, och väninnan till mamman, är sjukvårdsutbildade.

Nu ska mamman försörja sin dotter på luft och betala bostad med 0 :- (arbetslös sedan maj 2013) och har ej fått någon hjälp från Socialtjänsten trots upprepade rop på hjälp. Överlevt med hjälp av att släkt och vänner lånat ut pengar…

Med en del av facit i handen så trodde jag verkligen inte att samhället såg ut på detta viset och framför allt att trodde jag att ”barnens bästa” var mer än bara ett uttryck!!!

Upplever nu som om ideella föreningar, i detta fallet Mans & Familjejour, som drivs av kunskap och en önskan om att förändra och hjälpa blir en form av ”städpatrull” efter sakkunnig och s.k. välutbildad personal som totalt tappat fokus på vad som är viktigt, och sätter sin egen karriär, makten att styra och behovet att ha ”rätt” före människors liv – i detta fall små människors liv, vars enda brott är sjukdom av arten cancer……

Vet faktiskt inte vilken kamp som är den största – att överleva och kämpa mot cancer eller överleva och kämpa mot samhällets oförståelse och missförhållande p.g.a. inkompetenta människor?

Inget av detta som skett kommer att bara accepteras eller passeras utan att alla ansvariga kommer att få stå till svars!

tisdag 19 november 2013

Internationella Mansdagen 19 November...

Internationella mansdagen 19 november.


Idag är det internationella mansdagen, för de som inte visste det, har den varit den 19:e november sedan 1999. Den instiftades med stöd av FN.

Internationella mansdagen firas den 19 november i Trinidad och Tobago, Jamaica, Australien, Indien, Italien, USA, Nya Zeeland, Brasilien, Moldavien, Haiti, St Ketts och Nevis, Portugal, Singapore, Malta, Sydafrika, Ghana, Botswana, Angola, Zimbabwe, Kroatien, Uganda , Chile, Ungern, Irland, Peru, Kanada, Kina, Vietnam, Pakistan, Danmark, Sverige, Norge, Guyana, Nederländ
erna, Belgien, Georgien, Argentina, Mexiko, Tyskland, Österrike, Spanien, Frankrike och Storbritannien.

Under 2009 ratificerades följande huvudsakliga mål att beakta under internationella mansdagen:
 • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan vardagliga arbetarklassmän som lever anständiga och hederliga liv.
 • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
 • Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
 • Att belysa diskriminering mot män, i områden med sociala tjänster, sociala attityder och förväntningar samt juridik.
 • Att förbättra relationerna mellan könen och främja jämställdhet.
 • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.
Ibland firas internationella mansdagen i samband med Internationella barndagen som inträffar dagen efter, 20 november.

Källa; Wikipedia

I år, 2013, finns följande att läsa på International Mens Day i fem punkter;
 1. Att förbättra mäns medellivslängd.
 2. Att hjälpa män söka hjälp (framför allt vad gäller psykisk hälsa och prevention av självmord).
 3. Att förbättra pojkars utbildning.
 4. Att ifrågasätta passiviteten inför våld mot män.
 5. Att framhäva pappors betydelse, och manliga förebilder i allmänhet.
Här nedan finns den engelska texten i sin helhet.
 1. IMPROVING MEN'S LIFE EXPECTANCY From the moment a boy is born he can expect to live a shorter life than his female counterparts in all but four countries on the planet. There is also a huge gap in life expectancy between rich and poor countries with men in Mozambique reaching an average age of 38 while in Iceland, Israel and Switzerland men live twice as long until the age of 80. There are also huge gaps in life expectancy within countries, with men born in the poorest parts of the United Kingdom, for example, dying 10 years sooner than their fellow countrymen in the wealthiest parts of the capital city. Boys are not genetically programmed to die young so our first challenge this International Men's Day is to ask countries taking part to consider how we can help all men and boys live longer, happier, healthier lives – no matter how poor they are and no matter what country they are born in.
 2. HELPING MEN GET HELP Every year poor mental health drives over three quarters of a million people to commit suicide – and around two thirds of them are males. Men and boys all over the world can find it more difficult to access help for mental and emotional health problems and most prison populations include a significant number of men with mental health issues. This International Men's Day we are asking participating countries to consider how we can help more men and boys get the help and support they need and to take action on behalf of the hundreds of thousands of men who will take their own lives this year.
 3. IMPROVING BOYS' EDUCATION: Poor education is linked to poor health outcomes later in life so improving boys' education will also help men and boys live longer, happier healthier lives. This International Men's Day we are asking people to explore why boys in richer countries are under performing girls and also less likely to be in education, and why tens of millions of boys in poorer countries are still not completing a primary education? How can we address truancy and poor literacy rates which leave boys prone to adult unemployment, substance abuse, obesity, depression and poverty? What action can we take to focus on boys' education in a way that closes the gap between girls and boys, addresses the gaps between rich boys and poor boys, and helps us to improve the long-term health and wellbeing of all men and boys.
 4. TACKLING TOLERANCE OF VIOLENCE AGAINST MEN AND BOYS: Violence has a major impact on men's health all over the world. Every year over half a million people die from violence and 83% of them are men and boys. A similar proportion of the global burden of disease (ill-health, disability or early death) from violence is borne by boys and men. Yet while there are now a number of deserved global campaigns to tackle violence against women and girls, there are no such campaigns to help men and boys. Why are we so tolerant of violence and abuse against boys and men and why do we still tolerate a world where we send boys and young men to fight wars on behalf of the adults in power? This International Men's Day we are asking for actions we can take to help men and boys live in a less violent world and challenge our collective global tolerance of violence against men and boys.
 5. PROMOTING FATHERS AND MALE ROLE MODELS: Fathers and male role models play a vital role in helping boys make a healthy, happy and positive transition from boyhood to manhood. How can we give boys a right to family life that gives them an equal opportunity to know and experience both their father and mother and ensure that their role as a future father is equal to girls' role as future mothers? Giving boys a range of positive life choices in terms of family, work and leisure can help us reduce the number of boys whose choices are limited and end up poor, illiterate, unemployed, homeless, imprisoned and isolated. This International Men's Day we are asking what actions we can take to give all boys access to a variety of male role models and ensure their country's laws and practices give them an equal right to fatherhood, with all the support they need to be the best fathers they can be.
Dagen firas ännu inte i någon större utsträckning i Sverige. Men mansfrågorna diskuteras på olika sätt.
Här är är en artikel publicerad idag (för ett år sedan) som tar upp frågan Dags att ta männen på allvar. Ur artikeln inledningsvis:
Idag är det Internationella Mansdagen. Hur uppmärksammar man det? ”Lyssnar på Manowar, äter kött och sniffar bensin”? Eller kopplar ur bilens antispinn och ABS? Nej, itwitterflödet hittar man på sin höjd skojfriska förslag och på mer lågsniffande nivå menande påminnelser om att dagen sammanfaller med världstoalettdagen. Där finns också spydiga inlägg om att det minsann är mansdagen varje dag och att den är en lika bra idé som om vi skulle fira heteropride.
Ändå finns ett allvar värt att uppmärksamma bakom initiativet. Temat för årets mansdag är strävan efter längre, gladare och hälsosammare liv för män. Även om mäns medellivslängd sakta ökar är det fortfarande ett faktum att sådant som självmord, olyckor, missbruk och hjärt- kärlsjukdomar bidrar till mäns överdödlighet.
Så – hur ska vi stötta våra män? En som försöker blicka högre och längre än nivån med giftiga twitterinlägg, är The Guardians Ally Frogg som till sist tycker sig se fröet till en ny internationell mansrörelse – en som kompletterar kvinnorörelsen. ”Mansfrågor måste beaktas tillsammans med kvinnofrågor inte minst eftersom våra liv och vår välfärd är sammanflätade”, skriver Ally Frogg.
Klockan är nu snart midnatt - och dagen 19 september inträder då. Just precis kl 24.00 tänker jag tända ett ljus - och ha en förhoppning om en ökad insikt att både män och kvinnor kan vara både offer och förövare.