Julia

Julia
Julia badat i Bysjön. Pappa saknar dig.

söndag 6 mars 2011

Påskuppropet...

I en debattartikel i VF skriver företrädare från de Socialdemokratiska Broderskaparna Vi stöder Påskupprop för att stoppa utförsäkringarna
De skriver bl a så här...;

"Sveriges Kristna Råd överväger ett nytt Påskupprop, denna gång för att stoppa utförsäkringarna av sjuka och för att kräva ändringar i sjukförsäkringsreformen. Kravet har sitt ursprung i ett upprop från diakoner i flera stift, som uttrycker sin oro över att allt fler av dem som söker hjälp på något sätt har drabbats av det nya sjukförsäkringssystemet, inte sällan genom att klassificeras som för sjuka för att arbeta, men för friska för sjukersättning.
Det är utmärkt att kyrkan tar strid för de mest utsatta i samhället. En och annan kan tycka att kyrkan inte skall ta ställning i politiska frågor, men en sådan ståndpunkt är inte rimlig. Politiska frågor är något som inte bara skall behandlas av partier eller av riksdagen.
Det ”politiska”, som Chantal Mouffe uttrycker det, utgörs av de känslor, beteenden och attityder som konstituerar den gemenskap i vilken värdefördelningen i samhället genomförs. I denna gemenskap har kyrkan – lika väl som olika intresseorganisationer, folkrörelser och nätverk – sin givna plats. Annars skulle politiken – det politiskas institutionella form – inte kunna fylla sin funktion som legitim upprätthållare av samhällsordningen.
Kyrkan ska däremot inte ta partipolitisk ställning. Men ett upprop mot sjukförsäkringssystemet innebär inte ett partipolitiskt ställningstagande. I så fall skulle Påskuppropet 2005 för en mer generös flyktingpolitik lika gärna kunna tolkas som en partipolitisk aktion mot den sittande socialdemokratiska regeringen, och så var inte fallet."

Det är bara att instämma i dessa balanserdade kloka ord. Är det några som träffar på den nya stenhårda verkligheten så det just diakonerna, och den övriga diakonala verksamheten i kyrkan. Inte minst genom kyrkans nödhjälp. De möter där dessa förtvivlade människor.

2 kommentarer:

Jenny sa...

Tack!

Anonym sa...

Vi måste stå emot vältaliga och erfarna politiker som "snackar omkull" och ytterligare skambelägger de utsatta med onyanserade slutsatser! Tack för att ni som tillika är välfomulerade ger er in i svarsmål!!!!!!!!! Vi som inte klarar debatten driver gräsrotsarbetet i stället. Tillsammans blir vi starka.
/ "Issan" från Örebro