Julia

Julia
Julia badat i Bysjön. Pappa saknar dig.

tisdag 20 mars 2012

Fractional-reserve banking (FRB). Ocker eller ekonomisk vetenskap...?

Idag har jag lärt mig ett nytt begrepp inom ekonomiområdet- nämligen Fractional-reserve banking. Är ju bortåt 20 år sedan jag läste nationalekonomi på Universitetet - så det är väl okey med viss ringrostighet.
På Wikipedia kan man inledningsvis läsa följande om begeppet...;
Inom ekonomi innebär fractional-reserve banking (förkortat FRB) att banker kan låna ut insatta medel, alltså att de bara behöver behålla en bråkdel (fraction) i reserv (reserve), som kontanter eller andra likvida medel, samtidigt som man vid behov är skyldig att betala tillbaka inlåningar. Då någon tar ett lån skapar banken en kredit (vilken ingår i penningmåttet M1)
Systemet har under lång tid varit kontroversiellt. Under medeltiden var FRB förbjudet i Europa och betraktades som ocker. Idag kritiseras systemet av vissa ekonomer som bland annat menar att det leder till konjunktursvängningar, risker för uttagsanstormning och inflation. Detta är idag standard inom bankväsendet världen över och har praktiserats länge. Hur stor del, eller fraktion, som bankerna måste behålla bestäms avcentralbanker genom reservkravet. En liten andel leder till ökad penningmängd medan en större fraktion leder till lägre.
Låt oss anta att reservkravet är 5 %. Det innebär att om du sätter in 1 000 kronor på banken så har banken 50 kronor som reserv.
Om vi nu vänder på resonemanget och du går in på banken och säger att du vill låna 1 000 kronor för att spekulera i aktier utan säkerhet. Enda säkerheten är att du av dessa 1 000 kronorna avsätter 5 %, 50 kronor, som egen reserv.  Tror du då att banken är beredd att låna dig till detta...?  Nej, troligtvis inte. Men det är ändå så banken har rätt att använda din tusenlapp på detta sättet.
Tja, ocker eller inte...?

Länk till ämnet..;

Inga kommentarer: